Fra idé til færdigt produkt
Propharmas fornemmeste opgave er at gøre din idé til virkelighed i form af et færdigt produkt, der kan komme forbrugeren til gavn. Vi varetager gerne alle faser af udviklingsforløbet – lige fra rådgivning, udvikling af produkt, emballage og test i laboratoriet til produktion, etikettering, pakning og forsendelse.
Hos Propharma får du ikke en standardvare. Vores ekspertise er skræddersyede løsninger, der udvikles fra bunden. Vores højt uddannede personale yder en kvalificeret rådgivning gennem hele udviklingsprocessen, så kvalitet, økonomi og compliance med den relevante lovgivning spiller optimalt sammen i dit slutprodukt.

Stor knowhow
Propharma råder over en kompetent udviklingsafdeling. Vores medarbejdere er specialister i at sammensætte et sikkert produkt og har samtidig stor indsigt i de enkelte ingrediensers effekt i den humane organisme. På baggrund af mange år i markedet har vi oparbejdet stor knowhow indenfor den komplicerede og stramme lovgivning, der følger, når man producerer fødevarer og lægemidler. Produkterne udvikles i Propharmas eget laboratorium. Dette giver stor fleksibilitet, herunder muligheden for at levere hurtigt.

Design og emballage
Udviklingen af et produkt omhandler også emballage og etiket. Farver, form, smag og indpakning har stor betydning, når forbrugeren skal vælge mellem forskellige produktvarianter med mere eller mindre samme effekt. Propharma har god erfaring på dette område og rådgiver om de optimale løsninger med afsæt i et dybtgående markedskendskab og viden om de lovgivningsmæssige rammer.